Quy hoạch chung xây dụng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã dược ƯBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2270/QĐ-ƯBND ngày 25/5/2012.

Văn bản số 77/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 78/HĐND-TT ngày 15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 9618/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị -đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 2550/VQH-TT3 ngày 21/12/2017 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 2551/VQH-TT3 ngày 21/12/2017 của Viện Quy hoạch Xây dụng Hà Nội về việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật, kèm theo hản.-vẽ chỉ giới đường đỏ dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 156/QLDA-ĐHDA ngày 12/3/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc Giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Vãn bản số 699/UBND-QLDT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 698/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chắp thuận quy hoạch tồng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản số 699/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 372/QD-QLDA ngày 25/6/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh về việc chỉ định đơn vị Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Văn bản thỏa thuận: số 115/CSPC&CC-P3 ngày 18/7/2018 của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội; số 842/PC DONGANH- P04 ngày 26/7/2018 của Công ty điện lực Đông Anh.

Văn bản số 202/QLĐT ngày 23/8/2018 của Phòng Quản lý Đô thị huyện Đông Anh về việc thông báo kết quả thẩm định dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 6796/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một sổ gói thầu tư vấn thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Lề Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 7552/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Quyết định số 7553/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT dự ản Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

CV số 473 ngày 04.11.2019 Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Tiên Dương, Đông Anh.

CV số 8589 ngày 08.11.2019 QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh.

CV 742 ngày 03.07.2020 dự thảo Phương án đấu giá QSD đất đề thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc DA Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất, xã Tiên Dương, Đông Anh.

Thông báo số 755/TB-UBND ngày 20/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0926.345.444

error: Nội dung được bảo vệ !!